Sønderklit Grundejerforening

Se opslagstavlen: Ny info: Aflysning af Generalforsamling 10.maj 2020. Container til grene og kviste.  Privatlivspolitik og Købmandsbutik i Voerså. 

Denne side kan du benytte, når du vil orientere dig om foreningen og dens aktiviteter. Du kan også finde nyttige oplysninger i forbindelse med din sommerhusdrift. – Herunder har du mulighed for at komme videre indenfor disse områder:

Opslagstavlen
På “Opslagstavlen” kan du finde opslag og notitser, som har aktuel værdi. – Det kan være opslag fra bestyrelse og relevante myndigheder. – Det kan også være indsendte opslag fra de enkelte grundejere, som har noget på hjertet.

Foreningen
Her kan du finde oplysninger der vedrører grundejerforeningen “Sønderklit”. – Det kan være geografiske eller historiske, men det kan også være foreningsmæssige aktiviteter og vedtagne beslutninger.

Sønderklit er et sommerhusområde, som er beliggende ud til Kattegat i det nordjyske – ca. 10 km syd for Sæby.

Venlig hilsen
Bestyrelsen