Grundejerforeningen Birkedal

Velkommen til Grundejerforeningen Birkedals hjemmeside.

Her finder du seneste nyt om foreningen.

Julehilsen fra formanden:

Kære medlemmer,

Roen har sænket sig og sneen lader vente på sig ( godt for det).

Vi har afholdt et vellykket vejmøde med stort fremmøde ved “ Lille Engholmsvej” og skiltene er nu fjernet. Vores referat fra sidste bestyrelsesmøde er nu at læse her på hjemmesiden( vi får det hele gratis).
Læs også information på Facebooksiden : Østkystens Guld, som fremover kan bruges til opslag og reklame for arrangementer , gårdbutikker og lignende.

Men vi opfordrer dem, som gerne vil have mere information og deltagelse, at de melder sig til Borgerinvolveringsgruppen til : Berit Ravn, morberit@gmail.com , mob 22990213.
Der afholdes et fællesmøde i en af de seks landsbyer den 6. februar 2019.

Vi har observeret, at der nu er skyllet en del skrald op på stranden (kasser, plastic m.m.) så tag venligst en pose med til strandturen….

Glædelig jul og på gensyn i 2019 fra bestyrelsen
V/ formand Lene Gottlieb Christensen.

Annonce om træfældning:

Aftale med Frederikshavn Kommune om drift og offentlig adgang på Engvej

Bestyrelsen Vedtægter Referater Deklaration
Regnskab Arrangementer Brev fra bestyrelsen Brev fra myndighederne